съсредоточавам се

съсредоточавам се
гл. - вдълбочавам се, вглъбявам се, замислям се, потъвам в мисли, унасям се, задълбочавам се, спирам поглед, спирам вниманието си, забелязвам

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • съсредоточавам — гл. концентрирам, централизирам, трупам, натрупвам, струпвам, групирам, събирам, съединявам, привличам, фиксирам гл. напрягам, устремявам …   Български синонимен речник

  • вглъбявам се — гл. вдълбочавам се, съсредоточавам се, замислям се, потъвам в мисли, унасям се, задълбочавам се …   Български синонимен речник

  • вдълбочавам се — гл. ровя се, разучавам, изследвам гл. прониквам, влизам, навлизам гл. унасям се, потъвам в мисли, съсредоточавам се, вглъбявам се, задълбочавам се, улисвам се …   Български синонимен речник

  • вниквам — гл. прониквам, задълбочавам се, влизам, навлизам, съсредоточавам се, вдълбочавам се, вмъквам се, наглеждам се, съзирам, гледам гл. разбирам, схващам, осъзнавам, прозирам, разумявам, проумявам …   Български синонимен речник

  • внимавам — гл. бдя, пазя, вардя, полагам грижи, съобразявам, съсредоточавам се, приковавам вниманието си, замислям се, отварям си очите, опичам си ума гл. грижа се за, гледам гл. погрижвам се, проверявам, виждам …   Български синонимен речник

  • групирам — гл. събирам, сбирам, съсредоточавам, съединявам, обединявам, натрупвам, централизирам, редя, подреждам, сортирам, категоризирам, класирам, разпределям, подразделям, систематизирам, съставям група гл. трупам, струпвам, тълпя се …   Български синонимен речник

  • задълбочавам се — гл. вниквам, прозирам, разбирам, схващам, изследвам, разследвам, изучавам, разучавам, анализирам гл. унасям се, вдълбочавам се, съсредоточавам се …   Български синонимен речник

  • замислям се — гл. умислям се, размислям се, вдълбочавам се, предавам се на мисъл, потъвам в мисли, разсъждавам, унасям се, вглъбявам се, съсредоточавам се, угрижвам се, загрижвам се, позамислям се, бия си главата гл. мисля, помислям, на мнение съм …   Български синонимен речник

  • концентрирам — гл. съсредоточвам, централизирам, струпвам, натрупвам, групирам, събирам гл. съсредоточавам …   Български синонимен речник

  • набирам — гл. натрупвам, събирам, трупам, струпвам, съсредоточавам …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”